Noreen & Una

REVEAL/HIDE IRISH TRANSCRIPT
Úna: Dia dhuit.

Nóirín: Dia is Muire duit.

Úna : Cad is ainm duit?

Nóirín : Nó irín Ní Dhónaill is ainm dom.

Úna : Ó , ceart go leor; is ainm coitianta é sin; cén bunús atá leis an ainm sin?

Nóirín: Is as Clann Uí Domhnaill a bhí ina gcó naí i dTír Chonaill sa seachtú haois déag a thagann sé . Is é an prionsa Ruaidhrí ó Domhnaill is iomrá ití leis an ainm seo. Nuair a bhí sé ag fágáil é Éire le dul go dtí an Spáinn, chuaigh sé go hÁrainn Mhór agus d'fhág sé pé arla leis an duine a bhí leis. Bhí sé an-deas agus rinne an grúpa Disney scannán faoin duine seo.

Úna: Tá sin an-leanú nach . Tá sé iontach suimiúil.

Nóirín : Cad is ainm duitse?

Úna : Úna Ní Chá rthaigh is ainm dom. Carbh as tú ?

Nóirín : Is as Árainn Mhór mé agus carbh as tusa?

Úna: Tá mé as Dún Dealgan ach rugadh mé i gContae na hIarmhí. An rugadh tú in Árainn Mhór ?

Nóirín : Rugadh mé in á rainn Mhór.

Úna: Is maith liom á rainn Mhór .Thug mé cuairt ann an bhliain seo caite.

Nóirín : An ea ? Cathain a bhí tú ann?

Úna : I mí na Bealtaine. Bhí an aimsir go hálainn agus bhí turas scoile le caoga mac léinn ag freastal ann.

Nóirín: Cad é a rinne sibh?

Úna : Bhí muid ag imirt peil ar an trá agus chuaigh muid ar siú ló id go dtí an teach solais. Cad atá tú ag dé anamh san Institiúid Teicneolaíochta?

Nóirín : Tá mé ag déanmh cúrsa faoi Riarachá n Gnó .

Úna : An bhfuil ? Cé mhéad modúil atá ann ?

Nóirin : Tá sé modúil ann san iomlá n: Riarachá n Oifige, Buneolas ar Chuntais Lá imhe, Pró iseá il Té acs, Teicneolaíocht Faisnéise, Forbairt an Fhoghlaimeora, Scileanna Staidéir & Scileanna Scríbhneoireachta.[ Office administration, Intro to manual accounts Text processing ,Information technology ,Learner development and study writing skills.]

Úna: Tá go leor le dé anamh agat agus cé n modúl is fearr leat?

Nóirín : Is fearr liom an modúl Forbairt an Fhoghlaimeora [Learner development.]

Úna : Cén sort caitheamh aimsire atá agat?

Nóirín : Is maith liom bheith ag lé amh , ag amharc ar an teilifís agus ag dul amach le mo chairde oíche Dé Sathairn .

Úna: Agus cá bhfuil tú i do chónaí i Leitir Ceanainn ?

Nóirín: Tá mé i mo chónaí i mBóthar Phort Láirge.

Úna : An bhfuil ? An bhfuil sé sin in aice leis an choláiste?

Nóirín: Tá . Ní ghlacann sé i bhfad siúl go dtí an choláiste.

Úna: An bhfuil tú i do chó naí le daltaí eile?

Nóirín : Níl, tá mé i mo aonair.

Úna: An bhfhuil deis agat dul ar ais go hárainn Mhór ag an deireadh seachtaine?

Nóirín: Téim ar ais gach deireadh seachtaine agus tá an bus ag fágáil ar a trí a chlog.

Úna : Ó , an bhfuil? Caithimíd deifír a dhéanamh . An maith leat an cúrsa?

Nóirín: Is maith liom an cúrsa.

Úna: Tá á thas orm agus tá súil agam go mbainfidh tÚ sult as an bhliaín seo chugainn freisín.

Nóirín : Go raibh maith agat .

Úna: Slán go fóill.

Nóirín : Slán .