Céard é an Club Lingo?  • Bunaíodh an Club Lingo sa bhliain 2005 ar mhaithe le foghlaim teanga a dhéanamh níos fusa agus imeascadh mac léinn Erasmus san LYIT a chur chun cinn.

  • Bá é an chuspóir a bhí ag an chlub i dtús báire ná cur ar chumas daoine le náisiúntachtaí difriúla castáil le chéile agus a gcomhrá a dhéanamh, agus ar an dóigh sin a líofacht teanga a fheabhsú.

  • Thar na blianta, áfach, mhéadaigh cúram an chlub agus anois bíonn gníomhaíochtaí eile ar siúl acu, macasamhail damhsaí, cuairteanna scoile agus comórtais.

  • Lena chois sin, eagraíonn an club imeachtaí trína dtagann baill le chéile chun cuairt a thabhairt ar áiteanna spéisiúla i nDún na nGall. I mbliana eagraíodh turais go dtí Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha, Clochán an Aifir agus Árainn Mhór.

  • Sa bhliain 2008, ainmníodh an club mar chlub oifigiúil de chuid an LyIT, le corradh agus 100 ball, agus i dteideal maoiniú a fháil ó Chlubanna agus Cumainn.

  • Tá an club i bhfách go mór le cainteoirí dúchais ón Ghaeltacht ballraíocht a ghlacadh sa chub ar mhaithe le comhrá a dhéanamh lenár gcuairteoirí idirnáisiúnta agus, leoga, le daoine eile ar mian leo a gcuid scileanna labhartha a fheabhsú.